CASA CAMAÑES.
Parets del Vallès (2009)

Sobre una parcel·la amb una pendent lleu es situa una plataforma habitable, on es desenvolupen els usos principals de l’habitatge. En planta baixa es planteja el programa convencional d’un habitatge, deixant a la planta soterrani el garatge i en la planta pis l’estudi i la sala de jocs.

Aquesta casa es caracteritza per un volum compacte i rígid, definit per una contundent coberta a dues aigües. La gran coberta resguarda una terrassa en la segona planta, des de on es gaudeix d’un paisatge de camps de cultiu de l’espai natural de Gallecs. S’accedeix a la terrassa a través de grans finestrals amb la fusteria integrada en el paviment. Per a mantenir una coberta única s’ha optat per augmentar l’alçada de la planta segona i amagar la caixa de l’ascensor.

En la façana de carrer apareix un volum cúbic revestit de ceràmica metàl·lica, que permet tenir diferents tonalitats i lluentors segons la incidència del sol. Aquesta caixa recorda a la primitiva construcció, degut a que per normativa urbanística es va haver d’enderrocar.

El jardí es mou per a integrar la rampa del garatge, s’adapta topogràficament als marges i es tracta com una capa de gespa i arbres fruiters, dels que destaquen dos nogueres existents.