CASADECOR. Barcelona (2007)

Amb els alumnes del Postgrau de Disseny de l’Espai Interior. Perímetres Privats realitzem l’interior d’un habitatge compartit en la Fabrica Fabra i Coats (Barcelona) reflexionant sobre la necessitat de compartir pis com a una alternativa viable per a viure en la ciutat. Així es va concebre un habitatge on la mobilitat les noves costums i la multiplicitat, permeten habitar un mateix espai, adaptant-se aquest als diferents individus que l’utilitzen.

La nostra idea recull tres persones heterogènies que tenen oficis i formes de vida, diferents; pel que la forma d’ocupar l’habitatge, també es diferent. Un executiu que només habitaria a les nits i eventualment els caps de setmana, s’ubica en el cub pròxim a la zona d’estar, un estudiant que habitaria a temps parcial, ocupa l’espai que s’ubica a la zona intermèdia i per últim un dissenyador gràfic que utilitza l' habitatge com a espai de treball, pel que es situa proper a la zona d’estudi, on s’aconsegueixen un major grau de privacitat.

Proposem un espai on els dormitoris, es redueixen a estàncies només destinades a dormir i de vestidor, pel que el major espai li atorguem a les zones d’us comú - públic. A l’elevar els dormitoris, es crea un urbanisme interior, d’ habitacles suspesos que enriqueix l’espai. L’alternança de canvis d’alçades i llum, doten de flexibilitat i dinamisme a l’espai.