CASADECOR 07. Barcelona (2007)

Amb els alumnes del Postgrau de Disseny de l’Espai Interior, Perímetres Privats, realitzem l’interior d’un habitatge compartit en la Fàbrica Fabra i Coats (Barcelona) reflexionant sobre la necessitat de compartir pis com a una alternativa viable per a viure en la ciutat. Així es va concebre un habitatge on la mobilitat, les noves costums i la multiplicitat, permeten habitar un mateix espai, adaptant-se aquest als diferents individus que l’utilitzen.

La nostra idea recull tres persones heterogènies que tenen oficis i formes de vida diferents; pel que la forma d’ocupar l’habitatge, també es diferent. Un executiu que sols habitaria a les nits i eventualment els caps de setmana, s’ubica en el cub pròxim a la zona d’estar; un estudiant que habitaria a temps parcial, l’espai s’ubica en la zona intermèdia i per últim un dissenyador gràfic que utilitza l’habitatge com a espai de treball, pel que es situa proper a la zona d’estudi i on s’aconsegueix un major grau de privacitat.

Proposem un espai on els dormitoris, es redueixen a estàncies només destinades a dormir i de vestidor, per aquest motiu el major espai li atorguem a les zones d’ús comú-públic. A l’elevar els dormitoris, es crea un urbanisme interior, d’habitacles suspesos que enriqueix l’espai. L’alternança de canvis d’alçades i llum, doten de flexibilitat i dinamisme a l’espai.