EDIFICI ESFÈRIC. Barcelona (2008)

Es tracta d’un edifici aïllat de planta circular que es troba situat dins dels Jardins Joan Brossa i formava part de l’antic Parc d’atraccions de Montjuïc. Construït al 1966 pels arquitectes: Lluis Riudor i Carol, Antoni M.Riera i Clavillé, va ser l'únic edifici que es va mantenir quan es va dissenyar el nou jardí.

L’objectiu era transformar-lo en sala d’esdeveniments polivalent. Tenint un edifici tan peculiar, el projecte manté les seves característiques arquitectòniques originals, actualitza el seu interior, completa el seu programa i les seves instal·lacions.

La singular estructura, forta i brutal, es composa de dotze pilars de formigó armat en forma de Y, cadascun de dos plantes d’alçada. Coronats amb una jàssera de formigó circular que suporta l’estructura de la coberta. Aquesta coberta, de 18 m de llum, té una esquema d’estructura com una roda de bicicleta. Biguetes metàl•liques que de forma radial es recolzen en una altra jàssera metàl•lica circular interior. L’entrebigat està fet de dotze voltes troncocòniques de rajola ceràmica col•locades a la catalana. Sobre de la jàssera circular hi ha una cúpula piramidal, per on es poden veure passar las cabines del Telefèric.

L’accés es realitza per la planta baixa, a través d’una caixa metàl•lica, plena de llum per la nit. En l’espai interior destaca una escala corba negra. També uns pilars de secció circular metàl•lics blancs en forma de V que suporten el nucli central. La cuina, els serveis i l’ascensor es troben situats en la part ampliada i enterrada de l’edifici.

L’interior diàfan en primera planta busca tenir vistes sobre la ciutat de Barcelona tan de nit com de dia, permetent una sensació de lleugeresa, confort i tranquil•litat. Per tant, els tancaments havien de ser de grans dimensions realitzats en fusteria metàl•lica i vidres amb filtre solar, per a aprofitar el privilegiat entorn verd. Un espai versàtil, i sense protagonisme que pretén acompanyar a tots els usos que es podrien desenvolupar en aquest espai durant les 24h del dia.

Es confirma després dels anys de marxa d'aquest equipament la versatilitat d'ús, celebracions de casaments, presentació de nous productes (vehicles, ordinadors, roba,…), i de tots tipus d’empreses (cadenes hoteleres, laboratoris farmacèutics, …) etc.