FAÇANA C/LLEIDA. Barcelona (2011)

Aquest projecte consisteix en la rehabilitació de la façana d’un edifici d’habitatge entre mitgeres de l’any 1927, de planta baixa i cinc plantes pis, amb un àtic. En el seu origen l’edifici d’habitatges va ser un petit hotel, construït en motiu de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929, celebrada a Montjuïc.

La façana de 32 m de longitud i 26 m d’alçada està aixamfranada i formada per tres plans. Té un element decoratiu en la part superior de la cantonada amb la data de construcció en alt relleu, on havia existit un rellotge.

El criteri d’intervenció ha estat de retornar la façana al seu estat original, eliminant reparacions anteriors i d’altres actuacions poc adients. S’ha recuperat el color cigró primitiu dels murs, el color de les motllures en tonalitat gris que imita la pedra de Montjuïc, i les persianes tradicionals de llibret verds. S’han utilitzat tècniques de arrebossat de morter de calç, pintures de silicats i veladures per aconseguir igualar els paraments verticals i elements decoratius. S’han consolidat els balcons amb armadures de fibra de carboni i resines.
El seguiment de l’obra ha permès garantir processos i resultats.