CASA MAIGMÓ. Alacant (2008)

Un terreny en pendent a prop de la muntanya del Maigmó a Alacant, orientat cap al mar. Un programa i un pressupost mínim per a una família de nova creació i amb perspectives de creixement. Quan ens vàrem conèixer eren dos i ara ja són quatre.

L’habitatge es concreta en volums cúbics, suspesos sobre la plataforma pel garatge. Sobresurt un element envidrat, un solàrium pel hivern, que és al mateix temps l’accés a l’habitatge. Una caixa de vidre que estructura a l’hora que potencia el caràcter plàstic de la façana principal. L’ús del color en la base de la façana potencia aquest joc volumètric.

El programa de l’habitatge es desenvolupa en primera planta, des de la que s’accedeix directament a un porxo que fa la transició entre interior i exterior. La distribució busca relacions directes entre espais de diferents usos, la integració entre la cuina, la sala d’estar i l' hivernacle-accés. També es busca l’optimització dels espais privats per assolir més espais en les zones comuns. L’habitatge aprofita en tot moment la seva capacitat de captar la llum en totes les seves estances i els seus forats s’obren en funció de les vistes cap a la vall.

Del control del programa i del pressupost depenia l’èxit d’aquest projecte. Si no haguéssim sigut molt mesurats, i no ens haguéssim ajustat a tots aquests dos condicionants el projecte probablement no s’hagués construït mai. Ara hi viuen i gaudeixen del sol al costat del Maigmó.