CASA VILANOVA. Barcelona (2008)

Aquest edifici de nova construcció entre mitgeres està situat en el carrer principal del nucli antic del barri de Sarrià de Barcelona. La legislació urbanística del Casc Antic va permetre fer un edifici de planta baixa i tres alçades, imposant uns paràmetres compositius, de color i de materials de façana. El projecte es va treballar amb una actitud respectuosa amb l’entorn urbà.

L’edifici es va projectar com un habitatge per una família de quatre membres, amb moltes ganes de conquerir aquest espai que prometia ser molt vertical. La reduïda dimensió del solar va ser un punt de sortida i al mateix temps un repte que ens va portar a aprofitar i estudiar la funcionalitat o el possible ús de cada mil·límetre.

Cada planta té un ús en concret, com a zona d’oci, zona de descans o zona d’instal•lacions. Hi havia d’haver espai per a tot, espai dels pares, dels fills, de compartir, de menjar,... El pati interior està situat a la part posterior de l’habitatge per donar llum a totes les plantes, compensar l’estreta i profunda parcel•la i permetre una bona ventilació. La circulació interior de l’habitatge es bàsicament vertical, l’escala es situa en el centre de la planta, en un punt mig entre façanes.

L’escala es la veritable protagonista del projecte. Es buscava una escala en la que, al pujar, es percebés el moviment de l’ascens cap a la llum. Per això es va dissenyar un passamà tractat com un element flexible, composat per perfils metàl·lics verticals, que ancorats de forma alternada als graons lleugers que permetien el pas de la llum zenital. Sembla que al pujar et moguis entre lianes de Tarzán.

L’escala està conformada per una estructura portant de platina d’acer tallat al làser, unes esteses de xapa d’acer per recolzar els graons d’esteses massissos de fusta de roure i els replans de vidre transparent amb textura.

Tot i ser un habitatge vertical, s’ha intentat que cadascuna de les plataformes horitzontals tingués una vida pròpia i transmetés una sensació d’espai complet. Aprendre a viure en vertical, un repte per a aquesta família. Però estem convençuts de que l’espai creat ajudarà a que trobin la part positiva d'aquesta verticalitat.